sobota, 26 maja 2012

Deregulacja (2) - przewodnicy miejscy, terenowi, piloci

A zatem ciąg dalszy wynurzeń dotyczących projektu ustawy deregulacyjnej w zakresie przewodnictwa turystycznego.

Skupmy się na przewodnikach nie-górskich i pilotach wycieczek. Poniżej to co dotyczy ww. uprawnień:


Przewodnikiem turystycznym i pilotem wycieczek jest osoba, która wykonuje zadania, o których mowa odpowiednio w ust. 2 i 3Rozróżnia się następujące rodzaje przewodników turystycznych:
1) przewodników górskich dla określonych obszarów górskich;
2) przewodników miejskich dla poszczególnych miast;
3) przewodników terenowych dla poszczególnych województw, powiatów, gmin a także 
regionów oraz tras turystycznych
Przewodnikiem   miejskim i terenowym lub  pilotem wycieczek może być osoba niekarana za  popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek.


Zatem sprawa wydaje się całkiem prosta:
przewodnictwo miejskie i terenowe podlega deregulacji, nie trzeba spełnić żadnych innych wymogów prócz niekaralności i hulaj dusza piekła nie ma.

Przy okazji wprowadzono zmianę dotyczącą obowiązku wysyłania pilotów przez biura:


Organizator turystyki jest obowiązany zapewnić klientowi uczestniczącemu w imprezie turystycznej opiekę osoby reprezentującej organizatora turystyki. Zakres tej opieki wynika z umowy organizatora turystyki z klientem.

Zatem pilot być musi, do tej pory można go było wyłączyć w drodze umowy, za to teraz zakres opieki pilota będzie musiał być określony w umowie organizator turystyki - klient.

Oczywiście to wszystko jest na etapie projektu - dopóki ustawa nie opuści senatu, należy o niej mówić w trybie przypuszczającym.

Komentarz:

Zmiana wydaje się być w dobrym kierunku - zarówno deregulacja jak też doprecyzowanie konieczności wysyłania przedstawicieli organizatora turystyki. W konsekwencji deregulacji skończą się egzaminy państwowe przeprowadzane w sposób wołający o pomstę do Nieba i skończą się regulowane przez państwo kursy.

c.d.n.piątek, 25 maja 2012

Deregulacja - projekt ustawy (1)

Lecąc po zapisach projektu opublikowanego na Stronach RCL:

W kodeksie wykroczeń precyzuje się zapis o odpowiedzialności karnej:

Sankcja karna jest dla tego, kto

wykonuje odpłatnie bez wymaganych uprawnień zadania przewodnika górskiego na dany 
obszar


analogicznie sformułowano dla przewodników wysokogórskich


Zatem mamy tu ograniczenie odpowiedzialności do przewodników górskich (reszta zostaje zderegulowana) i explicite jest mowa o odpłatności, zatem przewodnictwo społeczne nie podlega rygorom.
Jednocześnie, w świetle zapisu, żeKto, podejmując zadania przewodnika górskiego na dany obszar lub zadania międzynarodowego przewodnika wysokogórskiego, wprowadza w błąd co do posiadanych uprawnień, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.


trzeba będzie ZAWSZE informować grupę czy się posiada uprawnienia czy nie.

c.d.n.
czwartek, 24 maja 2012

Deregulacja coraz bliżej

We wtorek w sieci zawrzało, po tym jak Rzepa napisała, że o zasadności regulacji przewodnictwa w skali lokalnej będą decydować samorządy. Gdyby do tego doszło to pomysł byłby kuriozalny. Anty-deregulatorzy już się cieszyli, już się witali z gąską ale trwało to tylko chwilę, dopóki wczesnym popołudniem nie opublikowano rządowego projektu ustawy deregulacyjnej.

Projekt rządowy znajduje się tutaj.


Tekst jest ciężki i ciężko się w nim połapać.
O przewodnictwie jest na str. 1, 64 i 96.


Przyjrzyjmy mu się zatem trochę bliżej.

Streszczając:
Następuje pełna deregulacja przewodnictwa miejskiego i terenowego oraz pilota wycieczek.
Zostaje uregulowane przewodnictwo górskie - tu diabeł tkwi w szczegółach, których jeszcze nie znamy bo będą w rozporządzeniu.

Ciąg dalszy o poszczególnych zapisach już wkrótce.