środa, 23 czerwca 2010

Kwiatki z egzaminów przewodnickich

Na kwietniowym egzaminie przewodnickim na przewodnika miejskiego po Warszawie, padło takie oto pytanie:

Kiedy została wybudowana Cytadela Warszawska?
A. po Powstaniu Listopadowym
B. po Powstaniu Styczniowym
C. po Insurekcji Kościuszkowskiej
D. po wojnach napoleońskich


Pożądaną odpowiedzią była odpowiedź A - po Powstaniu Listopadowym, bowiem faktycznie, powstanie było bezpośrednią przyczyną wybudowania Cytadeli.
Przyjrzyjmy się jednak temu pytaniu z punktu widzenia logiki:

A. po Powstaniu Listopadowym - 1830-31
B. po Powstaniu Styczniowym - 1863-64
C. po Insurekcji Kościuszkowskiej - 1794
D. po wojnach napoleońskich - po 1812

Okazuje się że zamiast jednej, prawidłowe są trzy odpowiedzi.
Nie da się ukryć, że Cytadelę wybudowano zarówno po Insurekcji Kościuszkowskiej, wojnach napoleońskich i Powstaniu Listopadowym.

Postanowiłem skierować do Marszałka Województwa pismo z uwagami:

Szanowny Panie Marszałku,
W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji, przesyłam na ręce Pana Marszałka
następujące uwagi:
[...]
3. ze zdziwieniem przyjmuję błędy w pytaniach egzaminacyjnych:
d. pytanie zawierające błąd logiczny i związane z tym kilka odpowiedzi
prawidłowych:
Kiedy została wybudowana Cytadela Warszawska?
A. po Powstaniu Listopadowym
B. po Powstaniu Styczniowym
C. po Insurekcji Kościuszkowskiej
D. po wojnach napoleońskich

Odpowiedzią pożądaną jest odpowiedź A, niemniej z punktu widzenia logiki, jedyną błędną jest odpowiedź B.


Otrzymałem pismo z Urzędu, z załączoną odpowiedzią przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej, którą przytaczam:

Dr. inż Tadeusz Jędrysiak
Zastępca Przewodniczącego Komisji egzaminacyjnej Warszawskich
Przewodników Turystycznych
[...]
- zastrzeżenie odnośnie wybudowania Cytadeli Warszawskiej, potwierdza brak wiedzy Pana
Dygały o historii Warszawy ( dla wiadomości Pana Dygały: cytadela została zbudowana na rozkaz cara Mikołaja I po upadku Powstania Listopadowego, z zamysłem kontroli nad miastem, będącym ośrodkiem polskiego ruchu niepodległościowego).

/-/
Dr. inż Tadeusz Jędrysiak


Jak widać tytuł doktora inżyniera nie gwarantuje znajomości zasad logiki i umiejętności czytania ze zrozumieniem...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz