czwartek, 28 lipca 2011

Imperium kontratakuje c.d. - stanowisko ministerstwa

Na stronach Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego upubliczniono treść stanowiska Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwestii rozszerzania uprawnień przewodnickich.

Oto i ona:

Stanowisko Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczące przystępowania przewodników turystycznych do egzaminów na rozszerzenie zakresu terytorialnego uprawnień.


Zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ze zmianami)
„ Osoby posiadające uprawnienia przewodnika turystycznego dopuszcza się do egzaminu umożliwiającego uzyskanie uprawnień obejmujący dodatkowy zakres terytorialny bez konieczności odbycia szkolenia teoretycznego i praktycznego”.

Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki stoi na stanowisku, iż do egzaminu eksternistycznego (bez konieczności odbycia poprzedzającego go szkolenia) mogą przystąpić przewodnicy posiadający uprawnienia tego samego rodzaju (przewodnika terenowego, górskiego, miejskiego).

Zatem do egzaminów np. na dodatkowy obszar górski mogą przystąpić bez szkolenia jedynie osoby posiadające już uprawnienia przewodnika górskiego na inne pasmo górskie.

Analogicznie należy traktować uprawnienia przewodników terenowych oraz przewodników miejskich.

Osoby posiadające uprawnienia odmiennego rodzaju niż uprawnienia, które chcą nabyć, powinny odbyć szkolenie, stanowiące podstawę dopuszczenia do egzaminu zgodnie z § 22 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. Nr 60, poz. 302).


Najbardziej frapujące jest to,
że raz - przepis się nie zmienił, za to zmieniła się jego interpretacja,
dwa - powyższe pismo jest tylko stanowiskiem ministerstwa a nie obowiązującym prawem, niemniej wszyscy się do niego stosują...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz