piątek, 25 maja 2012

Deregulacja - projekt ustawy (1)

Lecąc po zapisach projektu opublikowanego na Stronach RCL:

W kodeksie wykroczeń precyzuje się zapis o odpowiedzialności karnej:

Sankcja karna jest dla tego, kto

wykonuje odpłatnie bez wymaganych uprawnień zadania przewodnika górskiego na dany 
obszar


analogicznie sformułowano dla przewodników wysokogórskich


Zatem mamy tu ograniczenie odpowiedzialności do przewodników górskich (reszta zostaje zderegulowana) i explicite jest mowa o odpłatności, zatem przewodnictwo społeczne nie podlega rygorom.
Jednocześnie, w świetle zapisu, żeKto, podejmując zadania przewodnika górskiego na dany obszar lub zadania międzynarodowego przewodnika wysokogórskiego, wprowadza w błąd co do posiadanych uprawnień, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.


trzeba będzie ZAWSZE informować grupę czy się posiada uprawnienia czy nie.

c.d.n.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza