czwartek, 6 sierpnia 2009

Nowy regulamin OTP

Jak doniesiono na Forum PTTK, ponownie zmieniono (poprzednio w 2006 r.) regulamin Odznaki Turystyki Pieszej czyli OTP.

Co zmieniono:

W punkcie 10 usunięto niefortunny zapis z 2006 r. o konieczności codziennej zmiany miejsca noclegu (czy przesunięcie namiotu o 10 metrów było zmianą miejsca noclegu?).

Wyleciał punkt 18 zwalniający niepełnosprawnych z limitów czasowych przy zdobywaniu odznak. A to dlatego, że w obecnym punkcie 31 zlikwidowano wszelkie limity czasowe przy zdobywaniu odznak. Chwała za to. To krok w dobrym kierunku. Tyle że w przypadku GOT na ten krok zdecydowano się już 10 lat temu...

Zmieniono punkt (obecny) 34, stwierdzając:

Każdy ze szlaków na duże OTP musi przebiegać przez inne województwo.

Super, ale co autorzy mieli na myśli? O co im dokładnie chodzi? Co w przypadku gdy szlak na dużą OTP przekracza granicę województw? Chciano dobrze a wyszło jak zwykle ;-P

W kolejnym punkcie powtórzono, że nie ma limitów czasowych. I bardzo dobrze.


Czego nie zmieniono a by się przydało zmienić:

Bez zmian pozostało punktowanie za zwiedzanie, co jest o tyle dziwne, że w OTP chodzi o wycieczki piesze a nie krajoznawstwo a co najważniejsze nie ma żadnych konkretnych kryteriów - czyli pełna uznaniowość - co do tego ile punktów za miasta zaliczać (zapis że weryfikator może obniżyć liczbę punktów w zależności od stopnia poznania miejscowości). Ten zapis IMHO powinien zniknąć.

Nie zmieniono punktu 13, mówiącego o tym, że poświadczenia odbycia wycieczek przez osobę inną niż przodownik turystyki pieszej należy potwierdzić pieczęcią instytucji organizującej wycieczkę.
Co za kretynizm... Znaczy indywidualnie bez zorganizowania się nie da? Pieczątkomania rodem z PRLu...

Pozostawiono też bez zmian dzienny limit punktów. Szkoda że nie przywrócono stanu sprzed 2006 r. tj. limitu 30 km a nie 30 punktów jak jest obecnie.

Podsumowanie:

Krok w dobrym kierunku tyle, że... za mały.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza