środa, 23 marca 2011

Nowe rozporządzenie - uwagi (4)

Z uważnej lektury rozporządzenia wynika że ustawodawca wylał dziecko z kąpielą, uniemożliwiając prowadzenie wycieczek po obszarach parków narodowych i krajobrazowych w górach.
W szczególności, w ten sposób pozbawił chleba przewodników tatrzańskich. Hi hi.

Dlaczego? Ano prześledźmy zapisy:

§ 17. Organizator turystyki powierzający na podstawie
art. 30 ust. 1 ustawy wykonanie usługi przewodnikowi
turystycznemu jest obowiązany w obsłudze
grupy turystów do zapewnienia udziału:

2) przewodnika górskiego — na obszarach górskich
określonych w § 13, jeżeli program imprezy przewiduje
wycieczki piesze poza obszarem zabudowy
miejscowości;

3) przewodnika miejskiego w przypadku, o którym
mowa w § 16, lub przewodnika terenowego —
w parkach narodowych, krajobrazowych i rezerwatach
udostępnianych do ruchu turystycznego,
jeżeli program imprezy obejmuje zwiedzanie tych
miejsc, [...]


Przywołany § 13 explicite wymienia obszary gdzie oprowadzać może wyłącznie przewodnik górski (odpowiednio: beskidzki, sudecki, tatrzański), w szczególności wymienione są tu wszystkie grupy górskie, jak np:

§ 13. 1. Uprawnienia przewodnika górskiego beskidzkiego
nadaje się na obszar Beskidów obejmujący:
[...] Pasmo Babiogórskie, [...] Gorce, [...]
Beskid Niski, Pieniny, [...]Bieszczadami Zachodnimi,
[...].

2. Uprawnienia przewodnika górskiego tatrzańskiego
nadaje się na obszar Tatr Zachodnich i Tatr
Wschodnich [...]

3. Uprawnienia przewodnika górskiego sudeckiego
nadaje się na obszar Sudetów obejmujący: Karkonosze, [...],
Góry Stołowe, [...].


Skonfrontujmy to z przytoczonym wyżej § 17.3. z którego wynika, że po obszarach parków narodowych i krajobrazowych mogą prowadzić wyłącznie przewodnicy terenowi.
No i mamy kolizję...
Znaczy to tyle że NIKT nie może oprowadzać wycieczek po górskich parkach narodowych i górskich parkach krajobrazowych.

Super!

PS.
22.03. rozpoczął się kurs przewodników miejskich po Warszawie.
Jeszcze można dołączyć!
Szczegóły: www.kursprzewodnicki.pl

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza