sobota, 19 marca 2011

Ogłoszono nowe rozporządzenie ws przewodników i pilotów wycieczek

W piątkowa noc, na kilka minut przed północą, na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano długo oczekiwany tekst rozporządzenia ws. przewodników i pilotów wycieczek.

Wielkie gratulacje dla Rządu, że wreszcie się udało :-/

Generalnie uważam, że jest to najgorsze z dotychczasowych rozporządzeń przewodnickich. Jest w nim wiele dziwnych zapisów, niewątpliwie wynikających z lobbingu i ochrony interesów ekonomicznych pewnych grup nacisku.

Żeby nie być malkontenetem zacznijmy od pozytywów - bo takie też są:

+ explicite zapisano że egzamin pisemny zarówno przewodnicki jak i pilocki odbywa się w postaci testu jednokrotnego wyboru. Jam to nie chwaląc się uczynił ;-) vide moje uwagi do projektu.

+ wprowadzono zapis następujący:
Sposób oceniania dotyczący poszczególnych rodzajów
zadań egzaminacyjnych stosowany podczas
przeprowadzania części praktycznej egzaminu powinien
być podany do publicznej wiadomości przez komisję
egzaminacyjną w miejscach ogólnie dostępnych
w urzędach marszałkowskich co najmniej 7 dni przed
rozpoczęciem egzaminu.


+ rozszerzono obszar uprawnień przewodników beskidzkich o tereny na północ od dotychczasowych granic,

+ pozytywnie należy ocenić nowy zapis par. 14, mówiący o zakresie kompetencji przewodników górskich:
przewodnik górski klasy III, II i I jest uprawniony do
prowadzenia wycieczek w warunkach letnich
i zimowych po szlakach i drogach dopuszczonych
do ruchu turystycznego, w tym także wycieczek
autokarowych;

wprawdzie oznacza to de facto likwidację klas poza przewodnictwem tatrzańskim ale pomimo, że jestem przewodnikiem beskidzkim II klasy, nie jestem przywiązany do utrzymania klas w przewodnictwie poza tatrzańskim.
Z drugiej strony utrzymanie fikcyjnego zapisu o klasach beskidzkich i sudeckich należy jednak potraktować jako negatyw.

Skoro o negatywach mowa...
Niestety jest ich duuuuużo.
Na razie pobieżnie, szczegóły na temat każdego z nich wkrótce.

- wprowadzono minimalną długość trwania kursów na przewodników miejskich i terenowych (6 miesięcy) i pilotów wycieczek (4 miesiące);

- wprowadzono górne limity godzin zajęć w skali dnia, tygodnia i miesiąca:
liczba godzin szkolenia nie może przekraczać:
a) 8 godzin — w ciągu jednego dnia szkolenia,
b) łącznie 20 godzin — w ciągu jednego tygodnia
szkolenia,
c) łącznie 40 godzin — w ciągu jednego miesiąca
szkolenia.


- wprowadzono jeden wielki obszar uprawnień Beskidy - od Beskidu Śląskiego po Bieszczady

Tyle w tej chwili.
Bardziej szczegółowo o poszczególnych zapisach i ich skutkach już wkrótce (niedziela 14:00).


PS.
We wtorek 22.03. rozpoczyna się Kurs Przewodnika po Warszawie
szczegóły: www.kursprzewodnicki.pl
Zapraszam :)

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza