piątek, 5 marca 2010

Zmiany w regulaminie GOT c.d.

Na stronach internetowych Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK, pojawił się link do mojej propozycji zmian w Regulaminie.
Wprawdzie link tam umieszczony prowadzi do tekstu z uwagami, niemniej podlinkowałem go tak żeby nie było problemu z trafieniem do tekstu z pełną propozycją Regulaminu.

Mocno jestem ciekaw co wyniknie z dyskusji i nadsyłanych propozycji, które wszystkie są dosyć rozbieżne ;-)

Mam nadzieję, że nie namieszają zbyt dużo.

W zasadzie to chciałbym żeby następujące zapisy były w nowym regulaminie:
- możliwość przenoszenia punktów z jednego stopnia na drugi,
- likwidacja ograniczeń dla dzieci,
- rozszerzenie osób uprawnionych do potwierdzenia odbycia wycieczki (pod warunkiem uczestnictwa w niej) do całej kadry programowej PTTK.

Pożyjemy, zobaczymy...

www.kursprzewodnicki.pl

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza