piątek, 2 marca 2012

O deregulacji już coś wiadomo

Czekamy na sobotnią konferencję prasową, kiedy ma zostać ogłoszona deregulacja różnych zawodów, w tym najprawdopodobniej przewodnika.

Póki co nikt nic nie wie ale...

Na stronach Ministerstwa Sportu i Turystyki coś się pojawiło.
Mianowicie plan legislacyjny na 2012 a tam czytamy o zakładanych pracach nad rozporządzeniem w sprawie przewodników górskich i międzynarodowych przewodników wysokogórskich. Rozporządzenie to ma stanowić wykonanie delegacji ustawowej z art. 34 u.u.t., w brzmieniu nadanym mu przez ustawę deregulacyjną.

Dalej czytamy, że projekt określi sposób uzyskiwania kwalifikacji i nadawania uprawnień przewodnikom górskim i międzynarodowym przewodnikom wysokogórskim.

Czyli należy rozumieć, że pozostaną uprawnienia przewodników górskich a, jak sądzę, deregulacji podlegną uprawnienia przewodników miejskich, terenowych i zapewne pilotów wycieczek.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza